ZİGON SEHPA

Yapmiş olduğumuz çalışmada sehpa çeşitlerinin kullanım özelliklerinin tespit edilmesinde 

daha öncede belirtildiği gibi, ilk olarak gerçekleştirilmiş olan yarı yapılandırılmış

görüşmelerden yararlanılmış, kullanıcıların sehpalar için hangi sıfatları kullandıkları

tespit edilmiştir. Daha sonra SDÖ ile kullanıcıların değerlendirmesine sunulmuş ve

yapılan değerlendirme sonucunda diger sehpa çeşitlerine göre zigon sehpalar, en

kullanışlı, en gerekli, temizliği/düzeni en kolay olan, en rahat ve en samimi ürün

grubu olarak değerlendirilmişlerdir